Ugunsdrošības speciālists

+371 28662759

PAKALPOJUMUS SNIEDZAM VISĀ LATVIJAS TERITORIJĀ

Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējums

*Objekta rīcībā esošās tehniskās projekta dokumentācijas izvērtēšana *Ugunsaizsardzības sistēmu darbības pārbaude to atbilstība normatīvajiem aktiem, ugunsdzēsības aprīkojuma atbilstības novērtējums
*Objekta teritorijas novērtējumus *Objekta telpu novērtējums
*Objekta ugunsdrošības dokumentācijas novērtējums.

Ugunsdrošības speciālists

+371 28662759

Profesionāļu padomi drošam darbam

OBJEKTU APSEKOŠĀNA

Novērtēt nepieciešamo ugunsdzēsības inventāru

Sagatavot rekomendācijas

Novērtēt ugunsaizsardzības sistēmas

Nepieciešamā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķināšana un to atrašanās vietu noteikšana.

Iesniegt aprēķinu par nepieciešamajiem resursiem uzlabojumu veikšanai

Konsultācijas par ugunsdrošības normatīvajiem aktiem un standartiem.

Ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana un rekomendāciju sagatavošana.

Objektu ugunsdrošības audits un rekomendāciju sagatavošana.

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto pārbaudes aktu izskatīšana un rekomendāciju sagatavošana.

Profesionāļu padomi drošam darbam

PAKALPOJUMUS SNIEDZAM VISĀ LATVIJAS TERITORIJĀ

UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU APKOPE

UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU APKOPE

Informējam, ka 2016.gada 1.septembra ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr.238

UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADA KRĀNU UN SŪKŅU PĀRBAUDE

UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADA KRĀNU UN SŪKŅU PĀRBAUDE

Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas bojājumus novērš pēc iespējas īsākā laikposmā.

UGUNSDROŠIBAS PRASĪBAS

UGUNSDROŠIBAS PRASĪBAS

Ir noteikts, ka objektu un teritoriju drīkst ekspluatēt atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam

AUS SISTĒMAS (MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA)

AUS SISTĒMAS (MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA)

Viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa katrā stāvā izvieto vismaz vienu

EVAKUĀCIJAS UN TERITORIJAS PLĀNU IZSTRĀDE

EVAKUĀCIJAS UN TERITORIJAS PLĀNU IZSTRĀDE

Publiskā vai saimnieciskās darbības objektā, tā ugunsdrošības nodalījumā, objekta stāvā

CV AIZSARDZĪBAS UN DARBA DROŠĪBA

CV AIZSARDZĪBAS UN DARBA DROŠĪBA

Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi jāveic reizi 10