Ugunsdrošības speciālists

+371 28662759

14+

STRĀDĀ NO 2007. GADA.

Par mums

SIA "TEHNISKO RISINĀJUMU CENTRS"

Strādā no 2007. gada. Mēs esam stabils un strauji augošs uzņēmums ugunsdrošības nozarē. Mūsu komanda strādā profesionāli nozares zinoši darbinieki ar ilggadēju pieredzi, kuri klientiem nodrošina kvalitatīvu risinājumu ugunsdrošībā. Mums ir svarīgi ar klientu veidot ilgtermiņa attiecības, tāpēc nodrošinām klientiem kvalitatīvu risinājumu pēc MK "Ugunsdrošības Noteikumos" Nr. 238. Savus pakalpojumus piedāvājam par visizdevīgākie cenu rādījumiem. Palīdzēsim izprast normatīvos aktus, izvēlēties piemērotu inventāru, to uzstādīt un apkalpot. "Mūsu mērķis ir nodrošināt klientam individuālu pieeju un augstu apkalpošanas servisu.

DARBA AIZSARDZĪBA

UGUNSDROŠIBAS PRASĪBAS

  • Ugunsdzēsības mobilais aparātu apkopes punkts ir sertificēts ko veic vienreiz gada sertifikācijas institūcija „SERTEKS”.

Ugunsdrošības speciālists

+371 28662759

Profesionāļu padomi drošam darbam

PAKALPOJUMUS SNIEDZAM VISĀ LATVIJAS TERITORIJĀ

UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU APKOPE

UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU APKOPE

Informējam, ka 2016.gada 1.septembra ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr.238

UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADA KRĀNU UN SŪKŅU PĀRBAUDE

UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADA KRĀNU UN SŪKŅU PĀRBAUDE

Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas bojājumus novērš pēc iespējas īsākā laikposmā.

UGUNSDROŠIBAS PRASĪBAS

UGUNSDROŠIBAS PRASĪBAS

Ir noteikts, ka objektu un teritoriju drīkst ekspluatēt atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam

AUS SISTĒMAS (MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA)

AUS SISTĒMAS (MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA)

Viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa katrā stāvā izvieto vismaz vienu

EVAKUĀCIJAS UN TERITORIJAS PLĀNU IZSTRĀDE

EVAKUĀCIJAS UN TERITORIJAS PLĀNU IZSTRĀDE

Publiskā vai saimnieciskās darbības objektā, tā ugunsdrošības nodalījumā, objekta stāvā

CV AIZSARDZĪBAS UN DARBA DROŠĪBA

CV AIZSARDZĪBAS UN DARBA DROŠĪBA

Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi jāveic reizi 10

TEHNISKO RISINĀJUMU CENTRS

Ugunsdzēsības aparatu utilizācija

Lai palīdzētu klientiem nodrošināt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17.panta prasības, kas uzliek par pienākumu bīstamo atkritumu radītājam vai valdītājam parūpēties par to savākšanu un apsaimniekošanu, TRC speciālisti ir sagatavojuši piedāvājumu: normatīvo aktu prasībām neatbilstošu ugunsdzēsības aparātu savākšana un utilizācija.

Saskaņā ar 19.04.2011 MK noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 3.punktu
Atkritumus uzskata par bīstamiem, ja tiem piemīt vismaz viena no regulas Nr.1357/2014 pielikumā minētajām īpašībām.
Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu ugunsdzēsības aparātu savākšana un utilizācija.
100%

Ugunsdzēsības mobilais aparātu apkopes punkts ir sertificēts ko veic vienreiz gada sertifikācijas institūcija „SERTEKS”.